Aktuální pořad bohoslužeb v Třebíči u sv. Martina

 Pátek 7. prosince

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

  7.15 Martin - na usmíření Božského Srdce Páně

 Sobota 8. prosince

Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

17.00 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie 

18.00 Martin - za duše V dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu

 Neděle 9. prosince

   8.00 Martin - za Boží požehnání pro děti

 10.30 Martin - za farníky         

 18.00 Martin - za V Štěpánku a duše v očistci

 Pondělí 10. prosince

   7.15 Martin - za V a živé členy Konfederace politických vězňů a jejich rodiny

 Úterý 11. prosince

Sv. Damasa I., papeže

   7.15 Martin - za rodiče, jejich sourozence a duše v očistci

 Středa 12. prosince

Panny Marie Guadalupské

   7.15 Martin - za a děti, které se připravují k prvnímu sv. přijímání

 16.00 Martin - za V Lukáška Sábo - mše svatá pro děti 

 Čtvrtek 13. prosince

Památka sv. Lucie, panny a mučednice 

18.00 Martin - za V Františka Karbaše a rodiče - mše sv. pro mládež

 Pátek 14. prosince

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

  7.15 Martin - za V otce Otmara a V třebíčské kněze

 Sobota 15. prosince

17.00 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie 

18.00 Martin - za  Františku Karbašovou a rodiče

 Neděle 16. prosince

   8.00 Martin - za V Ericha Nováka, dvoje rodiče, duše v očistci a živou rodinu

 10.30 Martin - za V manžela Bohumila a syna 

 18.00 Martin - za V maminku a tatínka

Aktuální pořad bohoslužeb    předcházející

 

¬ Vážení mariánští přátelé, v neděli 9. prosince od 16:00 hodin se koná v kostele sv. Martina výroční obnova Fatimského apoštolátu.

16:00 hodin - adorace, modlitba sv. růžence, zasvěcení, přednáška

18:00 hodin - mše svatá - P. Pavel Dokládal. 

Zveme srdečně všechny, kdo mají zájem modlit se na smír hříchů a za obrácení všech lidí. Zveme Vás také na fatimské večeřadlo každého 13. dne v měsíci v kostele sv. Martina (modlitba sv. růžence, litanie, zasvěcení). Více na plakátcích v kostelích.

 

¬ Úmysl - za duše V dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu - bude sloužen v sobotu 8. prosince při večerní mši svaté. V rámci restitucí dostaly jak farnosti, tak i jiné církevní právnické osoby zpět pozemky či nemovitosti, které kdysi patřily mešním fundacím, a proto byly svázány s povinnostmi sloužit mše svaté za zemřelé dárce. Tyto majetky z části zajišťovaly financo­vání kněží v pastoraci i provoz dotyčných církevních právnických osob. Jejich opětné využívání nám připomnělo povinnost plnit při­jaté závazky, tedy vážná morální povinnost vůči dárcům, dnes neznámým. Vzhledem k tomu, že dohledání všech zakládacích listin by bylo složité a ne všechny pozemky či jiné nemovitosti byly vráceny in natura, ale objevily se ve finanční náhradě, není možné řešit případy jednotlivě. Proto bylo církví rozhodnuto, že kněží mají odsloužit 10 mší svatých na tento úmysl.  Aby lid Boží byl vyrozuměn o splnění závazku, a církev dala najevo, že pamatuje na duše zemřelých, mnohdy neznámých dárců, a že je jim vděčná, ať jsou tyto mše sv., pokud možno, slaveny o hlav­ních církevních svátcích s povinnou účastí na mši sv.

 

¬ Při sbírce na bible se vybralo 20 100 Kč. Všem dárcům děkujeme.

¬  Pravidelná sbírka na varhany se bude konat až o vánočních svátcích. 

¬ Poslední volný úmysl na mši sv. - 26. prosince 2018 v 10.30h.

 

¬  Brigáda - do Učebny a Klubovny kostela se podařilo získat starší zachovalé židle, které potřebují odstranit staré čalounění a obrousit před novým nátěrem. Kdo jste ochotni a můžete, hlaste se průběžně u otce Jiřího nebo přijďte v sobotu 8. prosince v 9 hodin na brigádu. S sebou šroubovák…

 

¬ Příprava dětí na první svaté přijímání bude pokračovat  ve středu 12. prosince. Další přípravy budou ve středu 9., 16., 23. a 30 ledna 22019 vždy po mši svaté od 17 hodin. Předpokladem je, že děti chodí do náboženství již třetím  rokem, pravidelná účast na nedělní mši sv. a především osobní vztah s Ježíšem, který se buduje skrze modlitbu. Přihlaste se v sakristii u otce Jiřího. Účast na středeční mši svaté v 16h se doporučuje, ale není podmínkou.

¬ Vánoční besídka se bude konat v kostele sv. Martina ve středu 26. prosince v 16.00 hodin. Děti, které by chtěly na této besídce účinkovat, zveme na zkoušky v sobotu 8. prosince, 15. prosince a 22. prosince vždy od 9.00 v kostele sv. Martina.  Poslední zkouška bude ve středu 26. prosince od 14.30.

¬Adopční certifikáty za 300,-, 500,-, 1000,- a 1 500,- Kč je stále možno si zakoupit v sakristii kostela. Tím danou částkou přispějete na svatomartinské varhany.

¬ Zapisování úmyslů na mše svaté: od 1. prosince je možno si nechat zapsat úmysly - nejvýše dva na neděli.

¬ Mateřská školka Světýlko hledá ženu na každodenní úklid od 6.00 do 8.00. Značka: Pěkné pracovní prostředí, dobry kolektiv a výdělek. Kontakt: Eva 

Bobková tel.: 777 650 207, 561 200 434.

 

¬ Společenství sv. Františka – zve na společné chvíle v bratrské lásce v duchu spirituality sv. Františka, které se konají každou třetí sobotu v měsíci ve 13.30 na faře na Jejkově

Aktuální pořad bohoslužeb    předcházející