Aktuální pořad bohoslužeb v Třebíči u sv. Martina

 Čtvrtek 1. listopadu

                            Slavnost VŠECH SVATÝCH

16.00 Nejsvětější Trojice - za V biskupy a kněze brněnské diecéze - po mši svaté průvod po hřbitově

 Pátek 2. listopadu

                           Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

  7.15 Martin - na usmíření Božského Srdce Páně

16.00 Nejsvětější Trojice - za všechny zemřelé

 Sobota 3. listopadu

 8.00 Nejsvětější Trojice - za V v uplynulém měsíci

17.00 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie 

18.00 Martin - za národ

 Neděle 4. listopadu

 8.00 Martin - za farníky

10.30 Martin - na poděkování za dar 50 let manželství, Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu

18.00 Nejsvětější Trojice - na poděkování za dar života a celou živou a V rodinu Zvěřinovu a Mácovu a duše v očistci

 Pondělí 5. listopadu

 7.15 Martin - za V Libora a Pavla Procházkovy

17.00 Nejsvětější Trojice - za živou a V rodinu Mayerovu, Vrabcovu, Mácovu, Reynolds a Warzechovu

 Úterý 6. listopadu

 7.15 Martin - na poděkování za manželství Tomáše a Petry s prosbou o Boží požehnání pro jejich rodinu

17.00 Nejsvětější Trojice - za V rodiče Drahomíru a Josefa Dočekalovy, V prarodiče a živou rodinu, V Jaroslava Školaře a V Miroslava Horynu

 Středa 7. listopadu

   7.15 Martin - za V rodiče Královy, přízeň a živou rodinu

  16.00 Nejsvětější Trojice - za V rodiče a prarodiče Vidlákovy, Novákovy a Zelenkovy

 Čtvrtek 8. listopadu

17.00 Nejsvětější Trojice - mše svatá - za živou a V rodinu a duše v očistci 

 Pátek 9. listopadu

                              Svátek Posvěcení lateránské baziliky

  7.15 Martin - za Boží požehnání, zdraví těla i duše pro celou rodinu

 Sobota 10. listopadu

                                 Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

17.00 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie

18.00 Martin - na poděkování za 35 let společného života, za Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu a duše v očistci

 Neděle 11. listopadu

                                32. NEDĚLE v mezidobí

  ! 7.45 Martin - na poděkování za 60 let života, celou živou rodinu a duše v očistci

  ! 9.30 Martin - ŽEHNÁNÍ VARHAN - za farníky

18.00 Martin - za V rodinu Nečasovu, Dvořákovu, Prodělalovu, V Věru Prodělalovu a celou živou a V rodinu

 Pondělí 12. listopadu

                                Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

   7.15 Martin - za obrácení bratra, usmíření vztahů v rodině, živou a V rodinu a duše v očistci

 Úterý 13. listopadu

                                Památka sv. Anežky České, panny

   7.15 Martin - za Zdeňka Čermáka, manželku a děti

 Středa 14. listopadu

   7.15 Martin - za V Marii Simandlovou, manžela, děti, tři zetě, sourozence, dvoje rodiče a duše v očistci

 16.00 Martin - za živou a V rodinu a přízeň - mše svatá pro děti 

 Čtvrtek 15. listopadu

                                Sv. Adalberta Velikého, biskupa a učitele církve

  18.00 Martin - za mládež a za jejich růst v pravé lásce - mše sv. pro mládež

 Pátek 16. listopadu

                                Sv. Markéty Skotské; Sv. Geltrudy, panny

  7.15 Martin - za V manžela, V rodiče Píšovy a Šmídovy

 Sobota 17. listopadu

                                Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

 17.00 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie

 18.00 Martin - na poděkování za dar života dětí

 Neděle 18. listopadu

                                33. NEDĚLE v mezidobí

  8.00 Martin - za V manžela, V rodiče, V prarodiče, V snachu, V švagra a duše v očistci

10.30 Martin - za V manžela, V rodiče a duše v očistci

18.00 Martin - na poděkování za 70 let života manžela

¬ Příprava dětí na první svaté přijímání začne ve středu 14. listopadu. Další přípravy pak budou ve středu 28. listopadu, 5. a 12. prosince vždy po mši svaté od 17 hodin. Předpokladem je, že děti chodí do náboženství již třetím  rokem, pravidelná účast na nedělní mši sv. a především osobní vztah s Ježíšem, který se buduje skrze modlitbu. Přihlaste se v sakristii u otce Jiřího. Účast na středeční mši svaté se doporučuje, ale není podmínkou.

¬ Vánoční besídka se bude konat v kostele sv. Martina ve středu 26. prosince v 16.00 hodin. Děti, které by chtěly na této besídce účinkovat, zveme na zkoušky v sobotu 24. listopadu, 1. prosince, 8. prosince, 15. prosince a 22. prosince vždy od 9.00 v kostele sv. Martina.  Poslední zkouška bude ve středu 26. prosince od 14.30.

¬Adopční certifikáty za 300,-, 500,-, 1000,- a 1 500,- Kč je stále možno si zakoupit v sakristii kostela. Tím danou částkou přispějete na svatomartinské varhany.

¬Žehnání varhan bude v neděli 11. listopadu při mši svaté v 9.30. Ranní mše svatá bude již v 7.45.

¬ Zapisování úmyslů na mše svaté: od 3. listopadu je možno si nechat zapsat jeden úmysl na významnou rodinnou příležitost. 
    Od 1. prosince je pak možno si nechat zapsat další úmysly - nejvýše dva na neděli.

¬ Nejbližší volné mše svaté v letošním roce - 22. listopadu.

 

¬ Mateřská školka Světýlko hledá ženu na každodenní úklid od 6.00 do 8.00. Značka: Pěkné pracovní prostředí, dobry kolektiv a výdělek. Kontakt: Eva 

Bobková tel.: 777 650 207, 561 200 434.

 

¬ Společenství sv. Františka – zve na společné chvíle v bratrské lásce v duchu spirituality sv. Františka, které se konají každou třetí sobotu v měsíci ve 13.30 na faře na Jejkově

Aktuální pořad bohoslužeb    předcházející