Kurzy  Alfa - Střítež u Třebíče

Kurz Alfa - největší dobrodružství - Zveme vás na úvodní večeři kurzu Alfa s promluvou na téma: Jde v životě ještě o víc? 

Středa ?. října v 18.00h v prostorách Domovinky na ulici Gen. Sochora v Třebíči. Vstup volný. 

Prosíme, rezervujte si místo nejpozději dva dny předem. 

Kontakty: tel. i sms 732 118 210, Jaroslav Kršek, alfatrebic@email.cz

Co je to Kurz Alfa?

Hledáte odpovědi? Kurz Alfa je příležitostí pro kohokoliv, aby v příjemném prostředí během deseti inspirativních setkání prozkoumal křesťanskou víru. Není to náročné, je to přátelské a zábavné.

O Alfu je velký zájem. Přes 18 milionů lidí ve 167 zemích světa, kteří kurzy Alfa absolvovali v restauracích, církvích, obývacích pokojích nebo vězeních se shodují v tom, že jde o zkušenost, která stojí za to. Zveme vás, abyste se k nám na této objevitelské výpravě připojil(a). V okolí Vašeho bydliště pravděpodobně nějaký kurz Alfa probíhá.

Alfa nabízí příležitost prozkoumat smysl života.

Jak kurz Alfa probíhá?

Večeře
Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit.

Promluva

Seznamuje s tématem večera. Na promluvu navazuje diskuse ve skupinkách.

Diskuse
Naslouchejte, diskutujte, objevujte. Zeptat se můžete na cokoliv, žádná otázka není ani nemístná ani nevhodná.

Jaká jsou témata?

Jde v životě ještě o víc?
Kdo je to Ježíš?
Proč Ježíš zemřel?
Jak získat víru?
Proč a jak se modlit?
Proč a jak číst Bibli?
Jak nás Bůh vede?
Kdo je to svatý Duch?
Co Duch svatý dělá?
Jak mohu být naplněn Duchem svatým?
Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?
Jak odolat zlému?
Proč a jak mluvit s druhými o víře?
Uzdravuje Bůh i dnes?
A co církev?

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na Římskokatolickou farnost Třebíč - město