Název Římskokatolická farnost Třebíč - město
       Adresa Martinské náměstí 87/20, 674 01 Třebíč
       IČ 642 70 050
       DIČ CZ64270050
       Účet 1520312379/0800
       Telefon + fax 560 000 522
       E-mail trebic-mesto@dieceze.cz
Farář Jiří Dobeš
       Mobil 728 133 220
       E-mail trebicmartin@volny.cz
Informace pro farnosti  
       E-mail - zprávy do Informací infomartin@volny.cz do předmětu psát INFO
        
Technik stavebních investic Bc. Stanislav Renát
       E-mail renat@biskupstvi.cz
       Mobil 604 262 344
       Telefon + fax 560 000 522
   
Pastorační pomocnice Ludmila Štěpničková Renata Jurková
       E-mail lida.stepna@seznam.cz jurkova.renata@gmail.com
       Mobil 777 668 732 702 988 910
   
Účetní Iva Provazníková
       Telefon + fax 560 000 522
   
. .

Zpět