Kalendář akcí v kostele sv. Martina v Třebíči 

2018

 

Středa28. listopadu 2018     17.00       Příprava dětí na 1. sv. přijímání v klubovně kostela - pokračování přípravy

 

Neděle 2. prosince 2018      16.00       Varhanní koncert

Středa 26. prosince 2018     16.00       Vánoční besídka

 

2019 

 

Pátek 4. ledna 2019                            Koncert Slavíček rajský

Neděle 6. ledna 2019           16.00       Varhanní koncert - hraje Lukáš Dvořák

Pátek 18. ledna - 25. ledna   17.00       Týden modliteb za jednotu křesťanů - pokaždé v jiném kostele v Třebíči

Neděle 20. ledna 2019          16.00       Varhanní koncert - hraje Alféd Habermann

 

Neděle 24. února 2019 v 16.00           Varhanní koncert - hraje Ondřeje Valenta

 

Sobota 16. března 2019 v 9 hodin      Duchovní obnova, kterou povede karmelitán Vojtěch Kodet. Zakončeno mší svatou v 16.30.

 

Čtvrtek 16. května 2019 v 17.00         Pouť u Kostelíčka k Janu Nepomuckému. Po mši sv. májová pobožnost.

Pátek 24. května 2019 v 18.00            Noc kostelů

 

Středa 31. července 2019                   Posvícení - 31. 7. 1677 (znovuvysvěcení kostela)

 

Sobota 31. srpna 2019 v 5.30 hodin   Pouť do Mariazell

 

Neděle 1. září 2019 v 16.00 hodin      Mariazellská slavnost, v 18.00 hod mše svatá

Sobota 7. září 2019 v 13.30 hodin      Pěší pouť do Přibyslavic

Neděle 15. září 2019 v 15.30 hodin     Farní den - pouť u Kostelíčka

 

Pravidelný pořad bohoslužeb v kostele sv. Martina

 

 Pondělí

    7.15

 Úterý

    7.15

 Středa

    7.15

 .

  16.00 mše svatá pro děti    - jen ve školním roce 

 Čtvrtek

  18.00 mše svatá pro mládež

 Pátek

   7.15

 Sobota

   8.00 mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice  - jen na první sobotu v měsíci

.

 18.00 

 Neděle

   8.00

.

 10.30

.

 18.00

 

Aktuální pořad bohoslužeb    Předcházející pořad bohoslužeb