Farní rada

   Datum    Obsah zápisů    Zápis
Farní rada - zaím neuskutečněno fr2019-5
Farní rada - zaím neuskutečněno fr2019-4
Farní rada - zaím neuskutečněno fr2019-3 
8. 2. 2019      Farní rada - zaím neuskutečněno fr2019-2
14. 1. 2019      Farní rada, akce na rok, koncerty fr2019-1
   22. 10. 2018     Farní rada  fr2018-5
3. 9. 2018      Farní rada - Farní den fr2018-4
11. 6. 2018      Farní rada - primice fr2018-3
16. 4. 2018     Farní rada - varhany, Noc kostelů aj., primice fr2018-2
29. 1. 2018     Farní rada - plán akcí aj. fr2018-1
7. 11. 2017     Farní rada  fr2017-5
4. 9. 2017     Farní rada  fr2017-4
19. 6. 2017     Farní rada -Farní den... fr2017-3
3. 4. 2017     Farní rada - příští farní rada, Noc kostelů fr2017-2
23. 1. 2017     Farní rada -  obnovy, poutě, plán akcí fr2017-1
21. 11. 2016     Farní rada  fr2016-5
5. 9. 2016      Farní rada fr2016-4
 20. 6. 2016       Farní rada  fr2016-3
11. 4. 2016      Farní rada - poutě, setkání ministrantů fr2016-2
18. 1. 2016       Farní rada - duchovní obnova s E. Vellou  12. 11, Křížová cesta na Pekelný kopec fr2016-1
9. 11. 2015      Farní rada fr2015-5
7. 9. 2015      Farní rada fr2015-4

15. 6. 2015     

Farní rada  fr2015-3

13. 4. 2015     

Farní rada  fr2015-2

    19. 1. 2015     

 Farní rada - misie,   fr2015-1
18. 11. 2014      Farní rada - misie, adventní věnec  fr2014-4
1. 9. 2014      Farní rada - farní den  fr2014-3
28. 4. 2014      Farní rada  fr2014-2
20. 1.  2014      Plán akcí na rok 2014  fr2014-1
21. 10. 2013      Farní rada  fr2013-5
2.9.2. 9. 2013      Farní den  fr2013-4
17. 6. 2013       Pouť na Velehrad, mše u sousoší C+M  fr2013-3
15. 4. 20130     Farní rada  fr2013-2
 4. 2. 2013      Poutě, církevní restituce  fr2013-1
11. 2012      Charita, Mariazellská slavnost  fr2012-5

   3. 9. 2012    

 Farní den  fr2012-4
 11. 6. 2012      Farní den, Sousedská pomoc-charita,   fr2012-3
 26. 3. 2012      Noc kostelů, misijní štrůdlování, farní den  fr2012-2
 23. 1. 2012      Plánování, úvodní setkání členů farní rady  fr2012-1
 2011      5 setkání   fr2011
 2010      4 setkání   fr2010
 2009      4 setkání   fr2009

 

 

Členové  2017-2021

 
.Jiří Dobeš, farář Marie Kolaříková - ERF, hudba Jana Procházková - pastorace, ženy, děti
Tomáš Bublan - ministranti Jiřina Malachová - mládež, živé růže Iva Provazníková - ERF, účetnictví
Jaroslava Hlinková - skauti Ludmila Mayerová - ERF, počítání peněz  Miloslava Šebelová - předškolní katecheze
Petr Chvátal - biřmování, pastorace Karel Novák, jáhen - poutě do Mariazell Igor Tůma - pastorace
Bohuslav Janata - lektoři, akolyté Vít Opaltek - mládež Rostislav Zahrádka - pastorace, obnovy
Radek Jedlička - pastorace, muži Marie Paločková - charita .                ERF = Ekonomická rada farnosti

Aktuální pořad bohoslužeb

Zpět